İnsan Kaynakları Programı

/İnsan Kaynakları Programı
İnsan Kaynakları Programı 2017-12-10T17:07:42+00:00

İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMI

İnsan Kaynakları Programı [İK Yazılımı] : İşletmeler de çalışan personellerin eğitim, yetenek, kıdem, tecrübe, performans ve ücret bilgilerini içerir. Bu bilgilerden üretilen raporlar ve analizler ile personelin daha verimli ve etkin yönetilmesini sağlar.

E-Yaz İnsan Kaynakları Programı [İK Yazılımı] ile; İşletmelerde personellerin işe alma ve yerleştirme ile başlayan maaş ve ücret bordro hesaplamaları ile devam eden performansa bağlı terfi t ve tenkisat derecelendirmesinin yapılmasıyla sonuçlanan süreçleri takip edebilirsiniz.

İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME

İnsan Kaynakları yazılımı ile İş başvurularını ergonomik çerçevede inceleyebilir, kıyaslayabilir, değerlendirebilir ve kurumsal CV havuzunuzu oluşturabilirsiniz. insan kaynakları Başvurulara davetler gönderebilir, mülakat notlarınızı özel bir sayfaya yazabilir, doğru işe doğru personeli daha hızlı belirleyebilir ve işe alım sürecini gerçekleştirebilirsiniz.

ÖZLÜK MODÜLÜ

İnsan Kaynakları Programı Özlük modülü ile;

En değerli kaynağınız şüphesiz ki insan kaynağınız. Özlük modülü sayesinde, personelinize ait tüm hususi bilgileri  bilgisayar ortamında depolayabilir, süzebilir,  insan kaynakları çıktı alabilir ve gerekirse tüm arşiv kayıtlarına etkin bir şekilde ulaşabilirsiniz.

BORDRO

Puantaj, Hakediş ve Maaş

İnsan Kaynakları Programı Bordro modülü ile, çalışanlarınızın maaş hakediş ve puantaj tahakkuk işlemlerini yasal güncel mevzuata uygun olarak hesaplayabilir, yasal eklenti ve kesintileri uygulayabilirsiniz.

PDKS

İnsan Kaynakları Yazılımı Bordro modülü ile, PDKS cihazlarını entegre çalıştırabilirsiniz. Bu sayede PDKS cihazlarından günlük dijital puantaj çizelgesi alabilir ve hazırlayabilirsiniz.

MUHASEBE ENTEGRASYONU

İnsan kaynakları Programı ile Personel giderlerinizi, arzu ederseniz dağıtım anahtarları kullanarak çalışma kadro ve koşullarına uygun olarak gider merkezlerine pay edebilir ve otomatik muhasebeleşme işlemini yapabilirsiniz.

Raporlama

Tüm yasal raporlarınızı alabilir ve bunları başka ortamlara transfer edebilirsiniz

KADRO PERFORMANS

Tanımladığınız performans değerleme kriterlerinizi ve süreçlerinizi  dijital ortama taşıyarak hem hız kazanabilir hem de verimliliğinizi artırabilirsiniz.

E-Yaz Yazılım insan kaynakları yazılımı ile  Kadro ve Norm Kadro tanımlamaları yapabilir, terfi ve tenkisat derecelendirmesini uygulayabilir ve haritalandırabilirsiniz.