ERP

ERP 2018-04-21T23:08:01+00:00

ERP | Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı

ERP [Kurumsal Kaynak Planlaması] : Bir işletmenin tüm fonksiyonlarını bütünleştirmek ve hedeflerini gerçekleştirmek için kurulan sistemdir.İşletmenin tüm ihtiyaçlarını bir organizasyonun tüm süreçlerini göz önün de tutarak planlar ve yönetilmesini sağlar. ERP sistemi bu amaçla yazılmış yazılımlar ile kurulur ve birçok bilişim ürünü ile birlikte çalışır.

Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Ticari Yazılım T-Set ML ile işletmenizin ihtiyacı olan ürün, finans, hizmet hareketlerini alış, satış ve üretim işlemlerinde oluşturabilir, istenilen belgeye dönüştürebilir ve muhasebeye entegre edebilirsiniz.  Böylece işletmeniz ile ilgili, işetme yönetiminin karar almasını kolaylaştıracak rapor ve rapor analizlerine kolayca ulaşabilirsiniz.

Teklif Yönetimi

Stok Yönetimi

KOBİ ERP Kerp teklif yazılımı ile; ürün resimli ve varsa ürün teknik özellikli istenilen döviz birimin de kısa zaman da ve detaylı teklif oluşturulabilir, oluşturulan teklifler revizyonları ile birlikte arşivlenebilir, onaylanan teklifleri siparişe veya faturaya dönüştürülmesi tek işlemle sağlanabilir, onaylanan, bekleyen ve red edilen tekliflerin raporlarını personele, şubeye göre alabilir ve detaylı teklif analizleri yapabilirsiniz.

Stok Yönetimi

Sipariş Yönetimi

KOBİ ERP Kerp sipariş yazılımı ile, alınan bir siparişin tamamını veya bir kısmını siparişi veren firmanın bir veya birden fazla adresine sevkini yapabilir, siparişte sipariş kalemlerinden bir veya birkaçını iptal edebilir, siparişin üretimle, stokla ve verilen sipariş ile olan ilişkisini, siparişin karlılığını görebilir, siparişin fatura ve/veya irsal iyeye otomatik dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

ERP Sipariş Yönetimi

Stok ve Depo Yönetimi

Kobi ERP Stok Depo Yönetimi

KOBİ ERP Kerp Stok yazılımı ile alınan, satılan ve/veya üretilen ürünlerin stok tipine (seri numara, lot, ömürlü, renk-beden, ham madde, yarı mamul, mamul, paket stok) uygun olarak, depo ve şubeler bazında, gerekirse raf yerini de belirterek giriş çıkışlarını takip edebilir, maliyetlerini hesaplayabilir, tanımlanan maksimum ve minimum değerlerini ve alınan siparişi  dikkate alarak verilecek siparişleri görebilirsiniz.

Finans Yönetimi

KOBİ ERP Kerp finans yönetimi ile,Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ödeme ve tahsilatların ayrıntılı olarak kolaylıkla işleyebilir, hesap işlemlerini çek, senet, banka, kredi kartı, taksitli satış, fatura üzerinden açık hesap olarak takip edebilir, risk limitlerinin çek, senet, açık ve toplam risk olarak ayrıntılı olarak belirleyebilir, ödemelerin ve alacakları  planlayabilir, hesapları istenilen döviz biriminde tutabilir, nakit akışınızı merkez ve/veya şubeler bazında izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

ERP Finans Yönetimi

Yazılım Geliştirme

ERP Yazılım Geliştirme

E-Yaz Yazılım KOBİ ERP’nin özel yazılım geliştirme taahhüttü ile, işletmenizin   yapılan analiz sonucu ortaya çıkan özel yazılım uygulamalarına Kobi ERP [kerp] ile tam entegre çalışacak şekilde  sahip olabilir ve böylece oluşacak zaman kayıplarının ve hataların önüne geçebilirsiniz.

CRM | Müşteri İlişkileri Yönetimi

E-Yaz Yazılım ürünü olan Kobi ERP [Kerp] CRM bileşeni ile müşteriler ile ilgili görüşme, teklif oluşturma, sipariş, satış, satış sonrası hizmetler ile ilgili bütün süreçlerin, müşteri memnuniyetini en üste düzeye çıkarabilecek kalitede yönetecek kayıtlarını oluşturabilirsiniz. Bu kayıtlardan üretilecek  rapor ve analizler ile daha kusursuz stratejik yaklaşımlar oluşturabilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi

ERP Satın Alma Yönetimi

KOBİ ERP Kerp ile, satın alma işlemlerinizi, teklif alma, sipariş ürünlerin teslim alınmasına ve irsaliye fatura girişlerine kadar bütün aşamaları ile takip edebilir ve kontrol altına alabilirsiniz.

KOBİ ERP Kerp ile, Yakın ve uzun vadeli bütün ödeme bilgilerinize en kısa sürede erişebilir, aldığınız indirim, fiyat ve ödeme şartları ile bu şartların geçerlilik sürelerini ve ilgili maliyetlerini de takip edebilirsiniz.

Satış Yönetimi

KOBİ ERP Kerp ile teklif verilmesinden başlayarak, onaylanan teklifin otomatik siparişe dönüşmesini ve teslimat için gerekli evrakların oluşturulması, ürünlerin faturalandırılması ve zamanın da teslimatının yapılmasına kadar tüm satış ve sevkıyat süreçlerini takip edebilir ve kontrol altına alabilirsiniz.

ERP Satış Yönetimi

Akıllı Ajanda

ERP Ajanda
Kobi ERP Kerp ile

Akıllı ajanda ile görüşmeleriniz ile ilgili hatırlatmaları, borç ve alacaklarınızı herhangi bir rapor kullanmadan kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Takvim ajanda ile personele görev atayabilir, atanan görevlerin görev durum takiplerini yapabilirsiniz.

Mesaj panosu ile kullanıcılar arasın da online yazışarak işinizle ilgili yazılı görüşmeler oluşturabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kobi ERP İnsan Kaynakları modülü ile;

İş başvuruşu ile başlayan personel değerlendirme, görevlendirme, yetkilendirme işlemleri yapabilir,  maaş hak ediş ve puantaj tahakkuk işlemlerini yasal güncel mevzuata uygun olarak hesaplayabilir, yasal eklenti ve kesintileri uygulayabilir, PDKS cihazlarından günlük dijital puantaj çizelgesi alabilir ve hazırlayabilirsiniz.

Ayrıca kadro ve norm Kadro tanımlamalarını yapabilir, terfi ve tenkisat derecelendirmesini uygulayabilirsiniz.

ERP İK Yönetimi

E-Fatura | E-Defter | E-arşiv

ERP E-Fatura | E-Arşiv | E-Defter

E-Fatura

Kobi ERP Kerp, e-fatura modülü ile elektronik olarak düzenlenen faturaları, elektronik yoldan onayını alarak karşı tarafa iletebilirsiniz.

E-Defter

E- Defter modülü ile Gelirler İdaresinin “Elektronik Defter Genel Tebliği” çerçevesinde geliştirilen uygulama ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebiri  elektronik ortamda oluşturarak Gelirler İdaresine elektronik olarak beyan edebilirsiniz.

(E-Yaz yazılım, e-fatura, e-defter ve e-arşiv çözümlerini İzibiz entegrasyon firması üzerinden yapmaktadır.)

.

Web Rapor

Kobi ERP; Web rapor yazılımı ile istediğiniz raporlara, İnternet olan her yerde  tablet pc, bilgisayar ve cep telefonlarından anlık ulaşabilir ve raporları yazıcıdan alabilir, isterseniz  pdf formatına dönüştürüp gerekli adreslere mail olarak gönderebilirsiniz.

Kobi ERP Web Rapor

E-Ticaret | Elektronik Ticaret

ERP E-Ticaret

Kobi ERP Kerp ve ideasoft e-ticaret yazılımının entegrasyonu ile Kerp’te tanımlanan ürünlerinizi e-ticarette yayınlayabilir. E-Ticaretten gelen siparişleriniz Kerp sipariş yönetimine anın da düşürerek  satılan ürünlerin faturasını anın da oluşturabilirsiniz. E-Ticaret ve diğer satışların stoktan anın da düşmesiyle stok yönetiminizi daha etkin yapabilirsiniz.

.